Facebook-u
Twitter-u

Registracija vozila

Informacije date u slede─çem  tekstu su preuzete iz PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJU─îNIH VOZILA  koji je objavljen u "Sl. glasnik RS", br. 130/2007 i 17/2008.

 
Vozilo se registruje upisom registarske oznake i odre─Ĺenih podataka o vozilu i vlasniku u evidenciju o registrovanim vozilima.
Registraciju vozila vr┼íi organizaciona jedinica Ministarstva unutra┼ínjih poslova (u daljem tekstu: mup) na ─Źijoj teritoriji vlasnik vozila ima prebivali┼íte, odnosno sedi┼íte.

 

REGISTRACIJA I PRODU┼ŻENJE VA┼ŻENJA REGISTRACIJE VOZILA

Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu.

Zahtev za registraciju vozila i zahtev za produ┼żenje va┼żenja registracije vozila podnosi vlasnik vozila. Zahtev sadr┼żi: tehni─Źke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvo─Ĺa─Źa ili priznatih kataloga za vozilo. Ta─Źnost unesenih podataka overava ovla┼í─çena organizacija za vr┼íenje tehni─Źkog pregleda vozila. Uz zahtev vlasnik vozila prila┼że i:


1) dokaz o tehni─Źkoj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvr┼íenom ispitivanju, kad je vozilo pojedina─Źno proizvedeno ili prepravljeno, koji va┼żi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri ─Źemu dokaz o tehnik─Źoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana;
2) dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila);
3) dokaz o poreklu, odnosno vlasni┼ítvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasni┼ítva i dokaz o poreklu ┼íasije koja je naknadno ugra─Ĺena;
4) dokaz o identitetu vlasnika vozila (li─Źna karta -za fizi─Źka lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadle┼żnog organa -za pravna lica).

 

KADA SE VOZILO NE MO┼ŻE REGISTROVATI?

Vozilo se nece registrovati, odnosno nece se produ┼żiti va┼żenje registracije, ako zahtev sadr┼żi neta─Źne podatke ili je nepotpun, odnosno nema potrebne priloge koji su nabrojani.

Pored gore navedenih razloga vozilo se ne─çe registrovati i u slede─çim slucajevima:

1) ako nije dozvoljeno da saobra─ça na putevima Republike Srbije ili ako se na osnovu zakona ili drugog propisa ne mo┼że registrovati, odnosno koristiti;
2) ako ima ure─Ĺaje ili obele┼żja vozila ministarstva nadle┼żnog za unutra┼ínje poslove ili Vojske Srbije, a namena mu je promenjena.

 

REGISTRACIJA ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNI┼áTVA, MISIJE STRANIH DR┼ŻAVA...

Diplomatska i konzularna predstavni┼ítva, misije stranih dr┼żava i predstavni┼ítva me─Ĺunarodnih organizacija sa sedi┼ítem u Republici Srbiji i njihovo osoblje podnose zahtev za registraciju ili produ┼żenje va┼żenja registracije vozila neposredno organu nadle┼żnom za registraciju vozila. Prilikom registracije ili produ┼żenja registracije vozila, predstavni┼ítva i njihovo osoblje podnosi:

1) dokaz o vlasni┼ítvu vozila (saobra─çajna dozvola, vlasni─Źka knji┼żica, odnosno ra─Źun) ako se vozilo prvi put registruje;
2) dokaz o sprovedenom carinskom postupku;
3) dokaz o obaveznom osiguranju vozila;
4) dokaz o tehni─Źkoj ispravnosti vozila.
Pored ovih dokumenata, ─Źlanovi osoblja predstavni┼ítava podnose jo┼í na uvid i va┼że─çu diplomatsku, konzularnu ili slu┼żbenu li─Źnu kartu.
Za vozila koja se registruju za slu┼żbene potrebe predstavni┼ítava, zahtev mora uredno overiti ┼íef predstavni┼ítva.

 

REGISTRACIJA ZA OSTALE STRANCE

Strana trgovinska, saobra─çajna i druga predstavni┼ítva i strana dopisni┼ítva, uz zahtev za registraciju, odnosno produ┼żenje va┼żenja registracije vozila, koji neposredno podnose MUP-u, prila┼żu dokaz o upisu u odgovarajuci registar u Republici Srbiji.

Stranci -stalni slu┼żbenici u stranim trgovinskim, saobra─çajnim, kulturnim i drugim predstavni┼ítvima, uz zahtev za registraciju, odnosno produ┼żenje va┼żenja registracije, prila┼żu potvrdu o zaposlenju u stranom predstavni┼ítvu koju izdaje strano predstavni┼ítvo, a potpisuje lice ovla┼íceno za potpisivanje u ime predstavni┼ítva.

Stranci u kulturnim predstavni┼ítvima i stranim dopisni┼ítvima, kao i stalni strani dopisnici, uz zahtev za registraciju, odnosno produ┼żenje va┼żenja registracije, prila┼żu neposredno MUP-u dokaz nadle┼żnog organa kod koga su u Republici Srbiji registrovani za obavljanje svoje delatnosti.

Stranci kojima je, radi ┼íkolovanja, specijalizacije, nau─Źnih istra┼żivanja, zapo┼íljavanja i obavljanja profesionalnih delatnosti, pru┼żanja uto─Źi┼íta ili priznavanja statusa izbeglice, izdato odobrenje za privremeni boravak du┼żi od ┼íest meseci ili za stalno nastanjenje u Republici Srbiji, podnose zahtev za registraciju vozila neposredno MUP-u.

 

ZAHTEV ZA REGISTRACIJU VOZILA

Zahtev za registraciju vozila, pored podataka koji se upisuju u saobra─çajnu dozvolu, sadr┼żi i:

1) naziv zemlje u kojoj je vozilo proizvedeno;
2) ukupan broj osovina i broj pogonskih osovina;
3) podatak o vrsti goriva koje vozilo troši;
4) naziv organizacije sa kojom je zaklju─Źen ugovor o obaveznom auto-osiguranju i broj polise ili ugovora o osiguranju;
5) podatak o tome da li vozilo ima kuku ili ure─Ĺaj za vucu;
6) podatak o osnovnoj nameni -za specijalna i radna vozila;
7) datum tehni─Źkog pregleda vozila, firmu, odnosno naziv ovla┼í─çene organizacije koja je izvr┼íila tehni─Źki pregled vozila i potpis ovla┼ícenog lica u toj organizaciji;
8) zanimanje, odnosno delatnost vlasnika vozila;
9) naziv organa kod koga je vozilo prethodno registrovano;
10) podatak o osovinskom optere─çenju za teretna i priklju─Źna vozila;
11) vreme za koje se zahteva registracija vozila;
12) boja vozila, koja se upisuje na osnovu kataloga koji je predviden propisima o tehni─Źkom pregledu vozila;
13) datum i potpis podnosioca zahteva.

Kad utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi, MUP izdaje vlasniku vozila saobraćajnu dozvolu u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahteva za registraciju vozila, odnosno zahteva za izdavanje nove saobraćajne dozvole.
Vlasniku vozila, mup izdaje potvrdu o registraciji vozila koja zamenjuje saobra─çajnu dozvolu do njenog izdavanja.
Prilikom izdavanja saobra─çajne dozvole vlasnik vozila vra─ça potvrdu MUP-u.

 

ODJAVA VOZILA PRE ISTEKA REGISTRACIJE

Vlasnik registrovanog vozila mo┼że kod organa kod koga se vozilo vodi u evidenciji da odjavi vozilo i pre isteka va┼żenja registracije.
Prilikom odjavljivanja vozila, saobraćajna dozvola se poništava bušenjem, a vlasniku se izdaje potvrda u koju se, osim njegovih licnih podataka i podataka o vozilu, upisuju i sledeci podaci:

1) datum odjavljivanja;
2) konstatacija o postupanju sa registarskim tablicama (vraćene, uništene i dr.);
3) ime, odnosno naziv novog vlasnika.

 

KO I U KOM ROKU PODNOSI ZAHTEV ZA REGISTRACIJU?

Zahtev za produ┼żenje va┼żenja registracije vozila podnosi vlasnik registrovanog vozila u roku od 30 dana pre isteka va┼żenja saobra─çajne dozvole.
Ako se zahtev za produ┼żenje va┼żenja registracije vozila ne podnese ni u roku od 30 dana od dana isteka roka va┼żenja saobra─çajne dozvole, vozilo se bri┼íe iz evidencije o registrovanim vozilima, a registarske tablice se oduzimaju.

 

PODACI U SAOBRA─ćAJNOJ DOZVOLI

Ako se promeni vlasnik vozila ili pojedini podatak iz saobra─çajne dozvole, izdaje se nova saobra─çajna dozvola.
Uz prijavu promene koja uti─Źe na promenu podataka u saobra─çajnoj dozvoli, vlasnik vozila du┼żan je da prilo┼żi ispravu kojom se dokazuje ta promena. Ako se promena vlasni┼ítva vozila dokazuje ugovorom zaklju─Źenim izme─Ĺu fizi─Źkih lica, potpis tih lica overava sud ili organ uprave, a ako je ugovor zaklju─Źen izmedu pravnih lica, potpis overava prodavac. Kad se vozilo prodaje preko posrednika ili komisionara, potpis ugovora i ra─Źun overava posrednik, odnosno komisionar.

 

PRIVREMENA REGISTRACIJA

Vozilo se privremeno registruje, na zahtev vlasnika vozila, kod MUP-a.
Privremenu registraciju vozila vr┼íi najbli┼żi mup kome ovla┼íceno lice uputi vozaca takvog vozila koga je zateklo u saobra─çaju.
Uz zahtev za privremenu registraciju vozila vlasnik vozila podnosi isprave , na osnovu kojih se vozilo registruje, a to su:

1) dokaz o tehni─Źkoj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvr┼íenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinacno proizvedeno ili prepravljeno, koji va┼żi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri cemu dokaz o tehni─Źkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana;
2) dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila);
3) dokaz o poreklu, odnosno vlasni┼ítvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasni┼ítva i dokaz o poreklu ┼íasije koja je naknadno ugra─Ĺena;
4) dokaz o identitetu vlasnika vozila (li─Źna karta -za fizi─Źka lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadle┼żnog organa -za pravna lica).
Po isteku roka va┼żenja privremene registracije vozila, vlasnik vozila vra─ça MUP-u potvrdu o privremenoj registraciji vozila i registarske tablice.

 

Obave┼ítenje o Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o registraciji motornih i priklju─Źnih vozila (juli 2017)

U ÔÇ×Slu┼żbenom glasniku RSÔÇť br.71/2017 od 21.07.2017. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o registraciji motornih i priklju─Źnih vozila, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja tj. 29.07.2017. godine.

Navedenim Pravilnikom rok va┼żnosti saobra─çajnih dozvola i registarskih tablica produ┼żen je sa sedam na devet godina ra─Źunaju─çi od dana izdavanja registarskih tablica.

Ve─ç izdate saobra─çajne dozvole i registarske tablice va┼żi─çe devet godina, dakle i nakon isteka datuma koji je kao rok do koga va┼żi saobra─çajna dozvola upisan u saobra─çajnu dozvolu pod kodnom oznakom ÔÇ×HÔÇť ( datum kada moraju da se zamene registarske tablice, a to zna─Źi i saobra─çajna dozvola i koji je do sada bio sedam godina od dana izdavanja registarskih tablica), uz uslov da je za vozilo izdata va┼że─ça registraciona nalepnica. Na zahtev vlasnika vozila, teritorijalo nadle┼żna organizaciona jedinica

Ministarstva unutra┼ínjih poslova izda─çe potvrdu o va┼żnosti takve saobra─çajne dovzole I registarskih tablica.

Navedena odredba ne odnosi se na vozila za koja su izdate registarske tablice koje sadr┼że slova (ÔÇť─î,─ć,┼á,┼Ż,─É, Y i WÔÇť) i vlasnici takvih vozila u obavezi su da zamene registarske tablice i saobra─çajnu dozvolu nakon isteka roka va┼żnosti saobra─çajne dozvole ( datuma koji je upisan pod kodnom znakom ÔÇ×HÔÇť na pole─Ĺini saobra─çajne dozvole).

Od 29.07.2017.godine saobra─çajne dozvole izdava─çe se sa rokom va┼żenja od devet godina ( od dana izdavanja registarskih tablica.

Saglasno odredbama navedenog Pravilnika registarska oznaka vozila sastoji se od kombinacija arapskih cifara od ÔÇ×0ÔÇŁ do ÔÇ×9ÔÇŁ i slova na dve pozicije. Slova registarskog broja su sva slova latini─Źnog pisma srpskog jezika i latini─Źno slovoÔÇ×XÔÇŁ ,osim slova ÔÇ×─îÔÇŁ, ÔÇ×─ćÔÇŁ,ÔÇ×┼áÔÇŁ, ÔÇ×┼ŻÔÇŁ i ÔÇ×─ÉÔÇŁ .

e-max.it: your social media marketing partner

ZAGA─ÉENJE VAZDUHA

Vremenske prilike

Srbija

Danas
26┬░C
Vazdušni pritisak: 1011 hPa
Padavine: 0 mm
Vetar: ZSZ
Brzina vetra: 6 km/h
Sutra
29┬░C
2024-07-26
29┬░C
2024-07-27
33┬░C
2024-07-28
36┬░C
2024-07-29
33┬░C
UV INDEX

Kursna lista

zakoni i pravilnici

zakoni i pravilnici

kalkulator putarine

Stanje na grani─Źnim prelazima

kalkulator putarine

kalkulator putarine

kalkulator putarine

kalkulator putarine

Mapa benzinskih pumpi

mapa benzinskih pumpi nis petrol

mapa benzinskih pumpi gazprom

mapa benzinskih pumpi kenz petrol

mapa benzinskih pumpi OMV petrol

kalkulator putarine

B-Hotels

Adver City

Auto MG

Radio City

Scroll to top

U skladu sa novim Pravilima i uslovima kori┼í─çenja i Polisom o po┼ítovanju privatnosti, autoosiguranje.com koristi Cookije da bi pobolj┼íao korisni─Źko iskustvo, kao i za prikazivanje personalizovanog sadr┼żaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookija. Saznajte vi┼íe