Polisa zavisi od paketa koji korisnik odabere kod osiguravajuće kuće. – U većini slučajeva postoje dva ili tri različita paketa

Ukoliko se spremate za odlazak na godišnji odmor, a još niste uplatili polisu putnog osiguranja i razmišljate da li i koliko vam je ona zaista neophodna, savetujemo da bez odlaganja to uradite.

Pre nego što se odlučite za neku od osiguravajućih kuća, moramo spomenuti i naše zvanično državno zdravstveno osiguranje. Naime, i preko Republičkog fondaza zdravstveno osiguranje moguće je izvaditi potvrdu o osiguranju koja važi u inostranstvu. Naravno, ovo važi u idealnom slučaju, ukoliko ne bolujete od neke hronične ili akutne bolesti, kao i ako imate vremena da se danima šetkate od jedne do druge lokacije da biste pribavili potrebnu dokumentaciju kako biste dobili potvrdu.