Štampa

Dokumenta potrebna za uvoz i carinjenje vozila:

 1. Ino faktura ili Kupoprodajni ugovor sa vlasnikom vozila
 2. Saobraćajna dozvola (strana)
 3. Servisna knjižica ili TIF (prijaviti na graničnom prelazu)
 4. Euro 1 obrazac , potvrda o poreklu (EU carinska stopa 7,5% - 8,8% ili 12,5% ako nemate)
 5. Vozila starija od 2002 godišta prilažu  Euro3 obrazac (standard za izduvne gasove)
 6. Očitavanje brojeva motora i šasije
 7. Izvozna deklaracija ili EXportni Dokument
 8. Kilometraža (prijaviti na graničnom prelazu)
 9. Fizička lica Lična karta (kopija za carinsku proceduru) (ovlašćenje za isporučioca)
 10. Pasoš osobe koja isporučuje vozilo (kopija stranice na kojoj je slika i pečat ulaska za carinsku proceduru)
 11. Izjava o troškovima puta, za smeštaj robe, za korisnika o korišćenju robe, ovlašćenje špediteru.
e-max.it: your social media marketing partner