Štampa

Na tablicama po izboru mogu se naći slova ili kombinacija brojki i slova , pod uslovom da značenje znakova ne narušava pravni poredak ili je sadržaj provokativan i nemoralan. Za takve tablice potrebno je plati iznos od od 87.530 din.

Vlasnik vozila, kao svoj registarski broj, može izabrati najmanje tri, a najviše pet slovnih znakova, odnosno kombinaciju slova i brojeva. Ukoliko se odluči za kombinaciju slova i brojeva, registarska tablica mora sadržati najmanje dva slova(izuzimajući kombinacije TX, RP i RPE), a između brojeva i slova je obavezan znak '-' , koji se računa kao jedan od izabranih znakova.

Tablica po izboru važi sedam godina od dana izdavanja registarskih tablica i ne može da se prenosi na drugo lice. Ovo pravo može se produžiti nakon isteka roka od sedam godina uplatom propisane naknade.

e-max.it: your social media marketing partner