Štampa

Prednja strana biometrijske saobraćajne dozvole

Saobracajna dozvola prednja strana

A – registarska oznaka vozila

B – datum prve registracije

I – datum izdavanja saobraćajne dozvole

C.1.1 – prezime vlasnika (firma odnosno naziv za pravna lica)

C.1.2 – ime vlasnika

C1.3 – prebivalište (sedište) i adresa vlasnika vozila

C.3.1 – prezime korisnika vozila (firma odnosno naziv za pravna lica)

C.3.2 – ime korisnika vozila

C.3.3 – prebivalište (sedište) i adresa korisnika vozila

 

Na poleđini biometrijske saobraćajne dozvole nalaze se kodirani podaci i to redom na dole:

Saobraćajna dozvola poleđina

D.1 – marka vozila

D.2 – tip vozila

D.3 – komercijalna oznaka (model)

E – broj šasije

F.1 – najveća dozvoljena masa

G – masa

H – važenje registracije (upisuje se datum kada se zamenjuju registarske tablice)

K – homologacijska oznaka

P.1 – radna zapremina motora

P.2 – snaga motora u kW

P.3 – vrsta goriva ili pogona

Q – odnos snaga/masa u kW/kg (samo za motocikle)

S.1 – broj mesta za sedenje uključujući i mesto vozača

S.2 – broj mesta za stajanje

e-max.it: your social media marketing partner