Štampa

Na osnovu člana 254. stav 4. i 256. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik Republike Srbije" broj 41/09) Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o tehničkom pregledu vozila

I. OPŠTE ODREDBE

 

Član 1. 

(1) Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje u pogledu objekta, odnosno poligona za vršenje tehničkog pregleda vozila, saobraćajno-tehničkih karakteristika prilaznih puteva i okruženja objekta, odnosno poligona, uređaja i opreme, posedovanja propisa i tehničke dokumentacije, načina vršenja tehničkog pregleda vozila, evidencija o tehničkim pregledima vozila i zahteva za dobijanje ovlašćenja, moraju da ispunjavaju privredna društva koja vrše tehnički pregled vozila. 

 

Član 2. 

(1) Pojedini izrazi u smislu ovog pravilnika imaju sledeće značenje: 
1. Prilazni put je put koji povezuje javni put i objekat, odnosno poligon, za vršenje tehničkog pregleda. 
2. Manevrisanje vozilom je radnja promene pravca ili smera kretanja vozila, pri čemu se izvodi najmanje jedno kretanje hodom unazad. 
3. Pregled vozila je skup propisanih radnih operacija kojima se utvrđuje tehnička ispravnost uređaja i opreme, odnosno tehnička ispravnost vozila u celini, ili utvrđuje jedna ili više tehničkih karakteristika vozila. 
4. Tehnički pregled vozila je skup propisanih radnih operacija pri kojima se odgovarajućim merenjima i poređenjem izmerenih veličina sa propisanim vrednostima, kao i vizuelnim pregledom bez ili uz korišćenje odgovarajućih alata, bez bitnih rasklapanja, utvrđuje tehnička ispravnost uređaja i opreme, odnosno tehnička ispravnost vozila ucelini.

Pravilnik o tehničkom pregledu vozila možete preuzeti ovde

 

e-max.it: your social media marketing partner